Cum sa actionezi statul in judecata

Pagina 3 din 4 Înapoi  1, 2, 3, 4  Urmatorul

In jos

ordonanta presedintiala

Mesaj  konti_lori la data de Vin Noi 13, 2009 4:30 pm

antitaxa09, asteptam sa postezi ordonanta presedintiala

konti_lori

Mesaje : 6
Data de înscriere : 09/11/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

si sentinta

Mesaj  konti_lori la data de Vin Noi 13, 2009 4:35 pm

antitaxa09, te rugam sa scannezi sentinta si sa pui pe forum. Multumim si felicitari!

konti_lori

Mesaje : 6
Data de înscriere : 09/11/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  antitaxa09 la data de Dum Noi 15, 2009 11:04 am

raspuns la intrebari:
1 ordonanta presidentiala este o procedura prevazuta in "Codul de procedura civila"
2 te poti prezenta la proces doar cu cererea pe care ai depus-o la prefectura dar neaparat sa verifici daca ai la dosar celelalte acte pe care le enumar in cererea de chemare in judecata. din cererea de chemare in judecata pe care o voi posta faci o sinteza pe care o denumesti "Concluzii scrise" si o depui in instanta cerandu-le sa-ti confirme ca vor tine cont de ea, in caz contrar ceri amanarea procesului pentru administrare probe.


MODEL CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA


Domnule Preşedinte,
Subsemnatul …………., domiciliat in …………, strada …….., nr…, bloc D, apartament …, judeţul ….., în calitate de reclamant, cu respect formulez prezenta:CERERE DE CHEMARE IN JUDECATĂa pârâtei Prefectura Judeţului ….., reprezentanta teritorială a Guvernului României, pentru incălcarea gravă a articolelor de lege mai jos menţionate prin impunerea la plata a asa zisei taxe de poluare necesară pentru înmatricularea autoturismului pe care l-am achiziţionat cu contract de vânzare cumpărare din ……. in scopul folosirii in interes personal.
Pentru aceasta, in spiritul legii vă rog sa judecaţi legalitatea acestei taxe si să dispuneţi scutirea de la plata acesteia, in caz favorabil mie.
Solicit de asemenea, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.


Motivele acţiunii:


În fapt, la data de ……. am achiziţionat din ………, stat membru al Uniunii Europene prin contract de vânzare cumpărare (copia anexată) un autovehicul marca ………….. cu nr de identificare ………….. Pentru înmatricularea autovehicului pe teritoriul României ar trebui sa plătesc o taxă de poluare, conform prevederilor OUG 50/2008 modificată prin OUG 218/2008 si OUG 7/2009.
Deoarece consider aceasta taxă discriminatorie si ilegală in data de ……… am depus la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului …….. Cererea nr:….. si la Institutia Prefectului judetului……… cererea nr………. prin care am solicitat scutirea de la plata acestei taxe de poluare si răspunsul in baza Legii nr: 544/2001.
Pentru a nu fi pus in imposibilitatea de a mă deplasa de la domiciliu la locul de munca solicit ca pe toata perioada derulării procesului să mi se permita eliberarea de numere provizorii, in caz contrar voi solicita despăgubiri.


În drept, îmi întemeiez acţiunea pe următoarele dispoziţii legale:
Conform Constituţiei Romaniei - art.21
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Conform Constituţiei Romaniei - art.11
(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei.

Conform Constituţiei Romaniei - art.16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

Având in vedere ca de la data de 01.01.2007 România este stat membru al Uniunii Europene şi semnatara a Tratatului de aderare la Uniunea Europeana înţeleg ca trebuie sa se supuna prevederilor acestuia. Acest Tratat în Partea I, Principii, Articolul 2 prevede:
De la data aderarii, dispoziţiile Constituţiei, ale Tratatului CEEA si actele adoptate de institutii inainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria si România si se aplica in aceste state in conditiile stabilite prin Constituţie, prin Tratatul CEEA şi prin prezentul protocol.
(conf. art.1 alin.1 din Tratat este vorba despre Constitutia europeana)

În Constituţia Europeana la Secţiunea III, LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR, Subsectiunea 1, Uniunea vamala, Articolul III – 151 prevede:
alin.1 Uniunea cuprinde o uniune vamală care reglementează ansamblul schimburilor de mărfuri si care implica interzicerea, in relaţiile dintre statele membre, a taxelor vamale la import si la export şi a oricaror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile cu ţările terţe.
alin.4 Între statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica şi taxelor vamale cu caracter fiscal.

Aceleaşi prevederi se regăsesc şi în: Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene / 1957 -art.95, Versiunea consolidata a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene (Jurnalul Oficial C115 /9.05.2008) - art.28(ex articolul 23 TCE) si art.30(ex articolul 25 TCE)

Deoarece aceasta taxa se aplica datorită faptului ca masina am achizitionat-o din afara ţării şi nu s-ar fi aplicat daca masina ar fi fost inmatriculată în ţară şi aş fi cumparat-o de aici, este evident şi logic ca este o taxă vamală mascată. Deci este ilegala.

Conform Constituţiei Romaniei - art.139 alin.1
(1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

Deoarece taxa de poluare a fost instituita prin Ordonanţă de guvern o consider din nou ilegală.

Conform Constitutiei Romaniei art.148 alin.2 prevede
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
Deoarece OUG 50/2008 a intrat in vigoare la 01.07.2008, rezulta faptul ca taxa de poluare este datorata numai pentru autoturismele pentru care se face prima inmatriculare in Romania, nu si pentru cele aflate deja in circulatie inmatriculate in tara. Potrivit OUG 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa de poluare pentru autovehicule, cele a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2000 cmc si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state ale UE incepand cu data de 15.12.2008 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei de poluare pentru autovehicule stabilita potrivit OUG 50/2008 pentru instituirea taxei. Aceste prevederi se aplica pana la data de 31.12.2009. OUG 208/2008 a fost abrogata prin OUG 218/2008, act normativ care mentine exceptarile de la plata taxei pentru anumite categorii de autovehicule.
Dispozitiile art.90 din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene au scopul de a asigura libera circulatie a marfurilor si are scopul de a impiedica taxele si impozitele interne care impun o sarcina fiscala mai consistenta produselor provenite din alte state membre, in comparatie cu produsele interne.
Analizand dispozitiile OUG 50/2008 rezulta ca pentru un autoturism produs in Romania sau in alte state membre UE nu se percepe la o noua inmatriculare taxa de poluare daca a fost anterior inmatriculat tot in Romania, dar se percepe aceasta taxa de poluare la autoturismul produs in Romania sau in alt stat membru UE, daca este inmatriculat pentru prima data in Romania. Ca urmare a adoptarii OUG 218/2008, intentia legiuitorului a fost evidenta a fost inlaturata taxa taxa de poluare pentru autoturismele noi, Euro 4 sub 2000 cmc, astfel incat consumatorii sunt directionati fie spre un autoturism nou fie spre un autoturism second hand deja inmatriculat in Romania. Astfel se incalca dispozitiile art. 90 din Tratat, deoarece norma este menita sa impiedice introducerea in tara a autoturismelor second hand deja inmatriculate intr-un stat membru, favorizand astfel vanzarea autoturismelor inmatriculate deja in Romania si mai recent, vanzarea autoturismelor noi produse in Romania. Or dupa aderarea Romaniei la UE acest lucru nu mai este admisibil.
Exista o discriminare si intre autoturismele care au fost inmatriculate anterior datei de 1.07.2008, pentru care nu se plateste taxa de poluare (desi si acestea polueaza) si cele inmatriculate ulterior acestei date, pentru care se plateste taxa de poluare. Nu se respecta in acest sens nici principiul “poluatorul plateste”.
Solicitarea de inmatriculare a autoturismului meu si refuzul autoritatii administrative de a-mi inmatricula autoturismul in absenta dovezii de achitare a taxei de poluare avand loc dupa modificarea OUG 50/2008 prin OUG 218/2008,( cererea adresata Administratiei Finantelor Publice a Municipiului……… fiind inregistrata cu nr:…………, iar cererea depusa la Institutia Prefectului Judetului ………….. avand numarul ………….. ) compatibilitatea OUG 50/2008 cu prevederile comunitare incidente trebuia analizata tinand cont de modificarile aduse de OUG 218/2008 si OUG 7/2009. Analizand scopul urmarit de catre Guvernul Romaniei prin adoptarea OUG 218/2008 in preambulul acesteia observ ca adoptarea acesteia a fost necesara avand in vedere: “concluziile analizei gradului de adancire a crizei financiare si economice in luna octombrie care releva o scadere importanta a pietelor auto si a productiei industriei furnizoare, precum si masurile de sustinere a sectorului de automobile afectat de criza financiara internationala”. “ – faptul ca Guvernul Romaniei se preocupa de luarea masurilor care sa asigure pastrarea locurilor de munca in economia romaneasca, iar la un loc de munca in industria constructoare sunt 4 locuri de munca in industria furnizoare”.
Este lipsit de echivoc faptul ca intentia legiuitorului nu mai are nici o legatura cu scopul declarat al adoptarii OUG 50/2008, care potrivit enuntului din preambulul acestui act normativ urmarea initial “ asigurarea protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu.” “tinand cont de necesitatea adoptarii de masuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, inclusiv a jurisprudentei Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene”,“avand in vedere faptul ca aceste masuri trebuie adoptate in regim de urgenta, pentru evitarea oricaror consecinte juridice negative ale situatiei actuale…”
Schimbarea de intentie declarata expres de catre legiuitor este evidenta si nu lasa loc vreunei interpretari. Astfel de la necesitatea sustinerii unor programe de protectia mediului prin imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu, scopul declarat al OUG 50/2008 s-a transformat in protejarea industriei interne de autovehicule si pastrarea locurilor de munca angrenate in productia de autovehicule. Prin OUG 218/2008 o anumita categorie de autoturisme noi a fost exceptata de la plata taxei de poluare. Intr-un mod deloc intamplator, aceasta categorie de autoturisme exceptate de la plata taxei de poluare corespunde caracteristicilor tehnice ale autoturismelor produse in Romania, o alta dovada a intentiei clare de protejare a industriei interne in detrimentul produselor importate.
Pentru aceste argumente, prin ultimele modificari aduse OUG 50/2008, taxa de poluare incalca prevederile art. 90 din Tratatul de Instituire a Comunitatilor Europene.
Astfel in jurisprudenta referitoare la art. 90 din Tratatul CE, Curtea de Justitie Europeana a explicat care sunt conditiile in care se poate retine aplicarea acestui text: trebuie sa existe o discriminare intre produsele nationale si produsele importate, trebuie sa existe o similitudine sau un raport de concurenta intre produsele importate vizate de taxa si produsele interne favorizate, prelevarea fiscala nationala trebuie sa diminueze sau sa fie susceptibila sa diminueze, chiar si potential, consumul produselor importate, influentand astfel alegerea consumatorilor. In consecinta atunci cand produsele interne si produsele importate se afla intr-un raport de concurenta, iar prin efectul unei norme fiscale nationale se creaza o discriminare, astfel incat consumatorii sunt descurajati sa aleaga produsele importate in vederea realizarii unui scop declarat de protejare a industriei nationale si a locurilor de munca, art. 90 este aplicabil, iar norma fiscala nationala contrara art. 90 trebuie inlaturata de la aplicare.
In urma modificarilor aduse prin OUG 218/2008, norma interna indeplineste toate criteriile pentru a fi declarata incompatibila cu art. 90 din Tratatul CE. Astfel exista atat o discriminare atat intre autoturismele second hand inmatriculate deja intr-un stat membru al Uniunii Europene si care se inmatriculeaza in Romania si autoturismele second hand deja inmatriculate in Romania si mai mult, exista si o discriminare intre o anumita categorie de autoturisme noi, cu caracteristicile celor produse in Romania si restul autoturismelor noi, discriminare introdusa de legiuitor cu intentia declarata de protejare a industriei nationale, scop incompatibil cu cerintele si rigorile spatiului de libera circulatie a marfurilor, fortei de munca si capitalului. Exista desigur un raport de concurenta intre produsele importate si produsele nationale, astfel incat alegerea consumatorului poate fi orientata spre o anumita categorie de produse, in speta fie spre cele deja inmatriculate in Romania, fie spre cele produse in Romania.
Incompatibilitatea ultimei forme a taxei de poluare cu dreptul comunitar este pusa in discutie si prin lansarea unei proceduri de “Infringement” de catre Comisia Europeana, la data de 25.06.2009, in temeiul art.226 din Tratatul CE. Astfel prin declansarea acestei proceduri, Comisia considera ca prevederile legislatiei romanesti conform carora taxa de poluare se suspenda pentru anumite autovehicule insa creste pentru anumite masini de ocazie provenite din alte state membre, ar putea duce la discriminarea acestor masini de ocazie, protejand industria nationala a autovehiculelor. Comisia se refera astfel la ultima forma a taxei de poluare, conform modificarilor produse prin OUG 218/2008.
Comisia a mentionat doua aspecte care ridica semne de indoiala asupra compatibilitatii taxei de poluare, in ultima forma a acesteia. Astfel Comisia a motivat declansarea procedurii de infringement pe urmatoarele argumente: criteriul primei inmatriculari nu este o cerinta pe deplin obiectiva, deoarece nu tine seama de calitatea intrinseca a masinilor, iar in anumite cazuri ar putea duce la discriminarea masinilor de ocazie provenite din alte state membre, iar pe de alta parte, in urma aplicarii cerintei de prima inmatriculare, toate masinile noi inmatriculate in perioada stabilita de legislatia romaneasca care intra direct pe piata masinilor de ocazie din aceasta tara, circula fara sa fie supuse acestei taxe, pe de alta parte, masinile de o calitate asemanatoare care urmeaza sa fie inregistrate in Romania in aceasta perioada dar nu pentru prima data si care intra in concurenta directa cu produsele nationale, vor fi supuse unei taxe substantiale.


În mod expres va solicit ca in sentinta pe care o veti emite sa judecati cauza prin prisma art.16 si 21 din Constitutia Romaniei, actul normativ a carui legalitate o atac fiind OUG 50/2008 MODIFICATA prin OUG 218/2008 si OUG 7/2009 acesta fiind incompatibil cu art.90 din Tratatul CE , tratat pe care Romania este obligata sa-l respecte conform prevederilor art.11 alin.1 din Constitutie, iar art.148 alin.1 din Constitutia Romaniei va obliga sa judecati conform prevederilor tratatelor la care Romania este parte acestea avand prioritate fata de prevederile contrare din legile interne.


Dovada acţiunii înteleg sa o fac cu copiile actelor pe care le anexez

Depun prezenta acţiune în 2 exemplare, unul pentru instanţă şi unul pentru a se comunica parâtei.

Anexez următoarele:
Copie carte de identitate
Copie contract de vânzare cumpărare autovehicul.
Copie contract de vanzare cumparare tradus de traducator autorizat
Copie după Cartea de identitate a autovehicului achizitionat
Copie după Cartea de identitate a vehicului nr:………. emisa de Registrul Auto Roman
Copie dupa Certificatul de Autenticitate seria…. nr…….. emis de Registrul Auto Roman
Copie dupa Fisa de inmatriculare Auto emisa de Sectia de Taxe si Impozite Locale a Municipiului……….
Copie Cerere ……. din ………. adresata Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului …………….
Copie Cerere ……. din ………. adresata Institutiei Prefectului judetului …………….

Chitanţa nr………… - dovada achitării taxei de timbru judiciar;


Data,
……………….. Semnatura,

………………

Domnului Preşedinte al Tribunalului …………………………….

antitaxa09

Mesaje : 25
Data de înscriere : 19/02/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  antitaxa09 la data de Dum Noi 15, 2009 11:05 am

MODEL CERE ORDONANTA PRESIDENTIALA

Domnule Presedinte,
Subsemnatul …………, domiciliat in ………, str. ………………….., bloc .., scara, apart. .., judet ….., in conformitate cu dispozitiile art. 581 Cod procedura civila, pe cale de


ORDONANTA PRESEDINTIALA

chem in judecata parata Institutia Prefectului …….. – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti inmatricularea provizorie a autoturismului marca Suzuki ………..cu nr. de identificare: ………………………………., pe care l-am achizitionat din ……… in luna ……………., pana la solutionarea prin sentinta definitiva si irevocabila a cauzei din dosarul nr. …………. care se afla pe rolul …………………………. . Va solicit, de asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, sa obligati parata la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

MOTIVELE PREZENTEI CERERI SUNT:
IN FAPT:

Subsemnatul, …………………… imi desfasor activitatea la firma ………………. in localitatea …………., pentru aceasta fiind nevoit sa parcurg zilnic mai mult de 100 kilometri cu autoturismul proprietate personala sus mentionat . Parata, conditioneaza eliberarea Autorizatiei de Circulatie Provizorie cu atasarea la dosarul pentru inmatricularea provizorie a unei Hotarari Judecatoresti sau a unei Ordonante Presedintiale care sa-i impuna acest lucru.
De aceea, avand in vedere cele prezentate mai sus, constatand ca in cauza sunt necesare masuri urgente si cu caracter vremelnic pentru a preintampina o paguba iminenta, va solicit sa admiteti actiunea formulata de subsemnat pe cale de ordonanta presedintiala si prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti obligarea paratei la inmatricularea provizorie a autoturismului marca Suzuki Grand Vitara cu nr de identificare ………………….. prin emiterea de autorizatii provizorii de circulatie pana la solutionarea prin sentinta definitiva si irevocabila a cauzei din dosarul nr. …………………….., alaturi de obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.
IN DREPT:

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 581-582 Cod procedura civila, art. 82, 112 Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila.
In dovedirea cererii inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii probelor deja existente la dosarul cu nr. ………………………..

Solicit, de asemenea judecarea in lipsa fara citare
Depun prezenta in doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare paratei.
ANEXEZ:
Anexez următoarele:
Copie carte de identitate
Copie contract de vânzare cumpărare autovehicul.
Copie contract de vanzare cumparare tradus de traducator autorizat
Copie după Cartea de identitate a autovehicului achizitionat
Copie după Cartea de identitate a vehicului nr:………. emisa de Registrul Auto Roman
Copie dupa Certificatul de Autenticitate seria…. nr…….. emis de Registrul Auto Roman
Copie dupa Fisa de inmatriculare Auto emisa de Sectia de Taxe si Impozite Locale a Municipiului……….
Copie Cerere ……. din ………. adresata Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului …………….
Copie Cerere ……. din ………. adresata Institutiei Prefectului judetului …………….

Chitanţa nr………… - dovada achitării taxei de timbru judiciar;

Taxa de timbru judiciar in cuantum de 10 lei cu chitanta nr: …………………………….si timbru judiciar de 0.30 lei .

SEMNATURA DATA

DOMNULUI PRESEDINTE TRIBUNALULUI ……………………………

antitaxa09

Mesaje : 25
Data de înscriere : 19/02/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  antitaxa09 la data de Dum Noi 15, 2009 11:11 am

EU MI-AM INMATRICULAT DEJA MASINA........ AM NUMARUL DE INMATRICULARE "UCD" - de la "ucide taxa" SENTINTA NU O VOI POSTA PENTRU CA ORICUM NU O PUTETI FOLOSI IN INSTANTA. multa bafta tuturor.

PS cei care nu va hotarati sa deschideti actiunea in instanta pana in decembrie cand pica ordonanta 218 puteti sa uitati de procese pentru ca veti pierde dupa aceasta data deoarece instantele vor motiva din nou ca taxa nu este discriminatorie deoarece actul discriminatoriu OUG 218 a expirat

antitaxa09

Mesaje : 25
Data de înscriere : 19/02/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Mersi

Mesaj  konti_lori la data de Lun Noi 16, 2009 9:48 am

antitaxa09, multumim pentru model

konti_lori

Mesaje : 6
Data de înscriere : 09/11/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

victorie!

Mesaj  Florian la data de Mar Noi 24, 2009 6:46 am

La mine, eu zic ca a ajutat si model de sentinta. Am folosit modelul procesului castigat la Cluj, pentru cei care nu au achitat inca taxa si vor sa inmatriculeze autoturismul.

In cazul unui esec, se poate motiva foarte usor la CEDO tinand cont ca in aceeasi tara s-a castigat un proces identic iar al dvs a fost respins.

Din experientele procesului:

1. Nu va judecati cu Finantele, procesul il duceti cu Rutiera&regim inmatriculari.

2. Procesul se tine la Contencios Administrativ!!!!!! Aveti grija unde depuneti dosarul.

3. Pe mine m-a intrebat de ce consider ca acest proces tine de ei si nu de tribunal. Voi nu va judecati pentru scutirea de taxa, va judecati pentru ca politia nu doreste inmatricularea masinii fara acea taxa, ca sa se incadreze la contencios.

4. Nu exagerati cu cererile, daca aveti avocat cereti onoriul si atat! daca cereti o avere, o sa fortati politia sa faca recurs peste recurs.

5. E foarte importanta cererea catre cu raspunsul oficial prin care este refuzata inmatricularea masinii!!!

6.Toate actele trebuiesc depuse de la bun inceput, eu era sa ma aleg cu o amanare pentru simplul fapt ca paratul(rutiera) nu a avut la dosar aceasta cerere de la bun inceput (am depuso ulterior) si ca nu are cum sa verifice autenticitatea ei. Evident a recunoscut semnatura si a continuat procesul.

Eu astept sentinta in scris sa imi pot inmatricula masina.

Bafta!!!!

Florian
Vizitator


Sus In jos

Bravo!!!!

Mesaj  konti_lori la data de Mar Noi 24, 2009 10:23 am

Daca considerati ca sentinta ajuta, va rog sa postati pe forum sau sa-mi trimiteti scannat pe mail pe adresa konti_lori@yahoo.com
Eu ieri am fost la Tribunal pentru ordonanta presedintiala in care am cerut inmatricularea provizorie pe durata derularii procesului, dar am fost respins cu motivul ca este neintemeiat, nejustificat bla bla inca nu am primit in scris dar o sa primesc astazi sau maine. Bineinteles nu ma dau de batut si am cerut recurs la Curtea de apel. Astazi predau Recursul, astept sa primesc din nou citatie.
Astept sentinte cine are.

konti_lori

Mesaje : 6
Data de înscriere : 09/11/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Scrieti mail pentru Comissia Europeana

Mesaj  konti la data de Sam Dec 05, 2009 5:43 pm

antitaxa09!

Te rog sa dai si numarul dosarului de "Ordonanta Presedintiala" cu care ai castigat dreptul sa primesti numere rosii/provizorii pe perioada derularii dosarului de judecata. Cer asta pentru ca al meu a fost refuzat aici in Mures, bineinteles am cerut recurs si de data asta am formulat asa cum ai dat modelul aici, am pus accent pe faptul ca am pagube materiale pentru ca nu pot sa circul cu masina si vreau sa adaug numarul tau de dosar ca castig de cauza. Multumesc.

!!!!!!! In al doilea rand va comunic ca am scris un mail si la Comisia Europeana si va incurajez pe toti sa faceti acest lucru deoarece sunt foarte promti, am primit raspuns de la ei in 2 ore (!!!!!!!)
Va trimit si acest mail, merita sa cititi cu atentie.
(incepe cu raspunsul Comissiei, la sfarsit este cea ce am scris eu)


EN-222485-C-17

Dear Mr Köntés,
We acknowledge receipt of your e-mail, and in response to your enquiry, we would like to inform you about the European Commission’s decision to start the infringement procedure against Romania for this specific tax. You will be able to consult the relevant press release starting from the following address:

Please select „Search complete database”, then insert „IP/09/1012” as „Reference”, then run the search.

Alternatively, you can consult the press release directly using the below link :


You will be able to consult information about passenger car taxation in the EU on the website of the Directorate-General (DG) for Taxation and Customs Union, at the following address:

You can consult the list of infringements started by the European Commission in the field of taxation on the following page:

For further information, please contact the above mentioned DG:

If you are facing difficulties in exercising your rights in the European Union, the Citizens Signpost Service is also available to you. The legal experts of the Signpost Service will research your question and within eight working days will advise you further in your own language, by phone or e-mail as required. The Citizens Signpost Service can be accessed at

We sincerely hope that the information provided will be of use to you.
With kind regards,
EUROPE DIRECT Contact Centre
- your shortcut to the EU!
Voice your opinion on the EU

Disclaimer
Please note: We will try to ensure that you receive the information requested, or to direct you to an appropriate source. However, we are unable to comment on specific issues pertaining to EU policy, and information provided by EUROPE DIRECT may not be considered as legally binding.
--------------------------------------------------
Date: Friday, 04/12/2009 10:56:37
From: "Loránd Köntés" <konti_lori@yahoo.com>
Subject: [Case_ID: 222485 / 2196844] pollution car tax Romania
--------------------------------------------------

My name is Köntés Loránd and I’m living in Romania. My question is can you tell me please what was the reply from Romania for the letter of formal notice sent by the Commission in 25 June 2009 about the “pollution car tax”?
I’m asking you because I by a car from Germany and right now I can’t use, I can’t register because I should pay this illegal and discriminating “first registered in Roumania” tax what they call “pollution tax”. My car is EURO 4 category with 1890 cylinder and it was registered in Germany in 2004. Same type of car if its registered for the first time anywhere in EU, what practical means that is a new car, or its registered once in Romania anytime, no pollution tax needful for registering.
Please tell me if we can hope that we will treated like in European Community?

(Sorry for my English)

konti
Vizitator


Sus In jos

Taxa

Mesaj  Florian la data de Vin Dec 11, 2009 9:34 am

Parerea mea este ca va complicati prea rau. Am citit cu interes procedurile urmate de voi si mi se par exagerate.

Eu de la depunerea dosarului am obtinut certificatul de grefa prin care solicita inmatricularea provizorie. Nu am apucat sa-l folosesc deci nu pot garanta 100% ca ar fi fost luat in considerare de cei de la rutiera insa la cum era formulat de catre tribunal, pe mine m-ar fi convins Smile

Multi care nu au platit inca taxa vad ca apeleaza la Tribunal, cand la Contencios administrativ le este locul. Intradevar termenul este dat dupa o perioada mare de timp dar poate in orasele dvs. se misca mai repede.

Trebe sa dau o fuga la ei sa vad ce se intampla, ca au trecut 30 de zile si nu am primit acasa sentinta oficiala in orice caz, dosarul nr. 4633/117/2008 din Cluj m-a ajutat enorm. Vizitati blog-ul Judecatorului Cristi Danilet care a dat sentinta favorabila; o sa va incurajeze!!!

Florian
Vizitator


Sus In jos

initiere proces imp taxei auto

Mesaj  laty la data de Mar Dec 15, 2009 2:58 pm

Cine poate sa imi spuna si mie referitor la solicitarea depusa la politie,cu ce acte trebuie sa ma prezint si cam cum trebuie sa arate aceasta solicitare,rog frumos un rasp din partea celora care au inceput actiune,ms!

laty

Mesaje : 26
Data de înscriere : 09/12/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

proces

Mesaj  Florian la data de Mar Dec 15, 2009 5:20 pm

Salut,

La inceputul topic-ului este un post de la " antitaxa09 la data de Vin Feb 27, 2009 9:21 am" Iti da toate info necesare. Nu iti mai trebe decat putina imaginatie sa adaptezi textul situatia ta.

Cererea catre Politie este asemanatoarea cu cea catre Finante decat ca nu ceri scutirea ci aprobarea inmatricularii masinii fara acea taxa.Evident raspunsul lor o sa fie "NU" dar o sa il ceara judecatorul in scris; de acest "NU" te legi la contencios.

Bafta!!!

Florian
Vizitator


Sus In jos

initiere proces imp taxei auto

Mesaj  laty la data de Mar Dec 15, 2009 6:49 pm

ok,ms!trebuie si la finante si la politie sau merge numa la politie si cu ce acte ma prezint la unii si la altii?

laty

Mesaje : 26
Data de înscriere : 09/12/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

info

Mesaj  Florian la data de Mier Dec 16, 2009 2:57 pm

Daca vrei, poti face si la Finante, in functie de calea pe care vrei sa ataci in instanta. Teoretic, daca te judeci cu politia, nu are rost sa amesteci si finantele, Poi face in ambele locuri ca la finante nu te costa nimic.
Faci cererile scrise si le dai nr de inregistrare. La finante dureaza 30 de zile si o primesti acasa, la politie in 10 zile iti ridici personal raspunsul insa la politie platesti o taxa de 1RON la trezorerie, taxa pentru solicitare de informatii. Verifica raspunsul prmit de la politie pentru ca eu ama vut probleme. Ai grija ca in el sa specifice clar refuzul inmatricularii ca la mine l-au ocolit si i-am pus sa o refaca.

Faci cererile in dublu exemplar sa ai si tu un model ca unul ramane la ei.

Have fun!

Florian
Vizitator


Sus In jos

initiere proces imp taxei auto

Mesaj  laty la data de Mier Dec 16, 2009 3:26 pm

ok,multumesc frumos pt ajutor! am inteles ca la politie trebuie sa ma duc cu dosarul complet pt inmatriculare doar fara dovada achit taxei de poluare si in dosar,trebuie sa pun si solicitarea pt inm fara taxa,atat nu stiu,in acea solicitare cum ma adresez si cui.

laty

Mesaje : 26
Data de înscriere : 09/12/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

info

Mesaj  Florian la data de Mier Dec 16, 2009 6:14 pm

Nu are legatura, sunt doua chesti total diferite. Cu acea cerere, copie dupa buletin si cu chitanta de 1RON te duci la secretariatul politiei si o rogi pe duduie sa iti dea un numar de inregistrare la acea solicitare. In 10 zile ridici raspunsul oficial pe care il atasezi al dosarul pentru contencios iar tu ataci in instanta faptul ca politia a refuzat inmatricularea autoturismului fara a achita acea taxa ilegata, rugand instanta sa constate neconstitutionalitatea si ilegalitatea acelei taxe si obligarea paratei la inmatriculare definitiva a autoturismului. Daca vrei poti scoate certificat de grefa pentru inmatricularea provizorie pana la finalizarea procesului. Asta cu grefa nu stiu sigur daca il accepta ca eu nu l-am mai folosit dar merita sa incerci.

Bafta!!

Florian
Vizitator


Sus In jos

initiere proces imp taxei auto

Mesaj  laty la data de Mier Dec 16, 2009 7:57 pm

multumesc frumos,o sa incep actiunea si sper sa fac rost si de un avocat ca m-am gandit sa pun cererile pt inceput ca oricum tot eu trebuie sa le pun. multumesc inca-odata!

laty

Mesaje : 26
Data de înscriere : 09/12/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  radu_florian la data de Joi Dec 17, 2009 10:51 am

laty a scris:multumesc frumos,o sa incep actiunea si sper sa fac rost si de un avocat ca m-am gandit sa pun cererile pt inceput ca oricum tot eu trebuie sa le pun. multumesc inca-odata!

Hop, mi-am reamintit parola.

Ma bucur ca ti-am putut fi de folos, nu uita sa ii multumesti si lui antitaxa09 pentru sfaturi, intr-un fel sau altul, m-a convins sa incerc si varianta asta.

Imediat imi ce inmatriculez masina ma revansez fata de el asa asa cum a precizat la finalul post-ului:

antitaxa09 a scris:"DACA APRECIEZI MUNCA MEA, CONSIDERI CA TE-AM AJUTAT SI POTI VIREAZA-MI IN CONTUL BRD: RO63BRDE130SV65055671300 pe numele Stirbulescu George suma de 20 lei"

Astazi, de ziua mea, am avut placuta surpriza sa gasesc in cutia postala sentinta oficiala de la tribunal. Acum mai astept 15 zile sa vad daca fac sobolanii recurs si hop-top la politie. Ma gandeam sa imi pun nr de inmatriculare IFT (Inmatriculata Fara Taxa) dar ma mai gandesc Razz

Bafta si daca te mai pot ajuta cu ceva dai un PRV!

radu_florian

Mesaje : 7
Data de înscriere : 10/12/2008
Varsta : 31
Localizare : Ploiesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  antitaxa09 la data de Joi Dec 17, 2009 1:03 pm

Radu Florian,

Ma bucur ca ai castigat si vei inmatricula fara sa platesti taxa pe prostie. Am inteles ca ai primit sentinta. Aceasta sentinta va trebui sa o investesti cu formula definitiva si executorie dupa ce trec cele 15 zille de la comunicare adica atunci cand ea devine irevocabila (in situatia in care serviciul de inmatriculari nu face recurs). Pentru asta va trebui sa platesti o taxa de timbru de aproximativ 20 lei la si sa depui sentinta in original + copie la registratura Tribunalului si vei mai avea de asteptat aproximativ o saptamana pana o investesc. Abia dupa ce hotararea este irevocabila si investita cu formula definitiva si executorie mergi la Politie pentru numere. Acolo o sa-ti opreasca hotararea judecatoreasca pentru ca aceasta tine locul chitantei ce atesta plata taxei pe prostie.

P.S. eu am luat numere la rand si i-am zis lucratorului ca "nu ma intereseaza ce numere i-mi da pentru ca oricum vand masina si astfel incasez EU si nu Guvernul taxa pe prostie". In mod cu totul aleator am primit numarul UCD - adica "ucide taxa" si pentru ca sa ma razbun pentru timpul pe care l-am dedicat acestui proces am tinut afisate pe geamurile laterale ale masinii copia sentintei si cele 8 Autorizatii de circulatie provizorie pe care le-am avut pentru aceasta masina.

antitaxa09

Mesaje : 25
Data de înscriere : 19/02/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

felicitari

Mesaj  defekt la data de Mier Ian 06, 2010 9:13 pm

vroiam sa va felicit pe toti pentru initiativa..sunt si eu in aceeasi situatie cum multi altii , de a plati aceasta taxa pe prostie de aprope 200 eur ptr un autoturism cu euro 4 din 2006..
am intentat si eu un proces impotriva acestei taxe , dar deja m-au lungit mai bine de 3 luni si astfel am ramas fara posibilitatea de a ma deplasa cu masina..
Astfel va intreb, cum ati obtinut autorizatii de circulatie provizorii , intrucat la mine, in judetul Neamt, cand am intrebat daca mai exista posibilitatea de a primi alte nr provizorii dupa cele 90 de zile, raspunsul a fost un NU cu gura plina..
De-asemeni, eu nu am acel raspuns prin care serviciul inmatriculari imi refuza inmatricularea masinii, si va intreb , cand ma duc cu acea cerere la ei prin care sa imi comunice acest lucru trebuie sa merg cu toate actele?va intreb acest lucru intrucat in aceasta perioada mi-a expirat si Certificatul de autenticitate (valabil doar 60 de zile) sau merg doar cu o cerere scrisa in 2 exemplare si o las la ei pentru raspuns?
Va multumesc pentru ajutor!

defekt

Mesaje : 1
Data de înscriere : 06/01/2010

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  laty la data de Mier Ian 06, 2010 9:25 pm

incearca sa vb cu antitaxa09 el estu unu dinte cei care s-a descurcat cu acea ordonanta prezidentiala,,daca citesti mai sus o sa gasesti cam tot e vb de un proces paralel pt obtinerea nr rosii.si eu sunt in situatia de a incepe actiuanea insa nu am gasit avocat,chiar vreau sa rog pe cei care au procese si cei care au castigat sa-mi recomande un avocat ca asa am mai multa incredere si siguranta.

laty

Mesaje : 26
Data de înscriere : 09/12/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  RFlorian la data de Vin Ian 08, 2010 9:51 am

Salut si La Multi Ani!,

Faza cu obtinutul numerelor provizorii este cam ciudata. Evident daca intrebi la politie, raspunsul este nu pentru ca urmeaza legislatia. O metoda ar fi obtinerea unui certificat de grefa care sa "oblige" politia sa elibereze numere provizorii pana la finalizarea procesului. Trebuie ca la dosar sa atasezi toate actele masinii(copii), sa soliciti acest lucru separat si sa il motivezi. Ex: imposibilitatea de deplasare servici-casa. Imposibilitatea de a duce copiii la scoala, sotia la servici, distante mari intre domiciliu si institutii,parinti la tara in ingrijire, s.a.m.d. Trebuie inventat dar si dovedit. Daca si scoala si serviciul sunt al 2 pasi de casa nu prea ai cum. Cu certificatul de grefa te duci la capetenia politiei rutiere (vezi cand are program de audieri) si vezi daca il atesta, dupa ce il stampileaza el urmezi pasii de inmatriculare provizorie ca si pana acum. Am pus "obliga" in ghilimele pentru ca, din cate am inteles, ramane la atitudinea sefului politiei rutiere daca accepta sau nu acel certificat.

Certificatul de autenticitate iti este util in momentul in care inmatriculezi masina definitiv. La obtinerea numerelor provizorii nu iti este solicitat.

PS: wish me luck!!! azi primesc telefonul cel mare de la avocata sa imi spuna, sper eu, vestea buna Razz

RFlorian
Vizitator


Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  laty la data de Dum Ian 24, 2010 10:16 pm

poate cineva sa-mi recomande un avocat de incredere pt procesul imp taxei auto. mail: latcu_18@yahoo.com sau pe PRV please!

laty

Mesaje : 26
Data de înscriere : 09/12/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

salut.

Mesaj  gothambv la data de Lun Ian 25, 2010 9:04 pm

si eu am primit ieri decizia ca cererea a fost admisa. acum trebuie sa atept 15 zile. vroiam sa il intreb pe radu daca in cazul lui au facut nenorocitii recurs sau nu. mersi mult.

gothambv
Vizitator


Sus In jos

cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  laty la data de Lun Feb 01, 2010 6:39 pm

salut! pt cei care ati avut procese si ati castigat,au mai depus nenorocitii recurs? Multam.

laty

Mesaje : 26
Data de înscriere : 09/12/2008

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: Cum sa actionezi statul in judecata

Mesaj  Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Pagina 3 din 4 Înapoi  1, 2, 3, 4  Urmatorul

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum